Homepage

The leading Gateway to blockchain and crypto world. Block Space cập nhật thông tin trung thực và cung cấp kiến thức chính xác về công nghệ blockchain, thị trường crypto và các hành lang pháp lý liên quan từ khắp các quốc gia trên thế giới.

  • Bring blockchain and crypto to popular awareness.
  • Giá trị đích thực – Tương lai bền vững.

Block Space nỗ lực hết sức để đưa công nghệ blockchain đến với sự hiểu biết rộng rãi của công chúng, thúc đẩy các dự án blockchain đến sự chú ý của cộng đồng và giúp các sàn giao dịch crypto kết nối với các cộng đồng traders rộng lớn, từ đó xây dựng một vòng kết nối hoàn chỉnh và vững chắc giữa các lập trình viên (nhà phát triển) blockchain, nhà đầu tư, traders và nhà cung cấp thanh khoản. Tất cả nỗ lực của chúng tôi đóng góp và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp mới.

Though blockchain and cryptocurrency are very hot topics worldwide, they haven’t got mass adoption, and public don’t understand them well. The mission is that Block Space tries to bring knowledge of the field to popular awareness, pushing blockchain projects to public attention and to help crypto exchanges connecting huge communities of traders, then building a strong connection among developers, investors, traders and liquid providers. All our efforts are dedicated to promoting the development of the new-born industry.

Follow us on: